Verslag Bijzondere Alg. Ledenvergadering HTC d.d. 6dec. 2018

  • Opening

Marco van Trigt heet om 19.30 uur de 41 aanwezige leden namens het bestuur welkom bij deze bijzondere algemene ledenvergadering over de aanleg van 2 Padelbanen bij HTC. Tijdens de informatieavond van 15 november 2018 over padel werd het bestuur erop gewezen om bij dergelijke grote uitgaven hiervoor akkoord te vragen aan de leden. Dat is de reden dat deze ALV belegd is om het voorstel in stemming te brengen. Marco vraagt vooraf of er nog vragen zijn. Er worden door de aanwezigen geen vragen gesteld.

  • Besluitvorming

Aan de 41 aanwezige leden wordt gevraagd of zij akkoord gaan met de aanleg van 2 padelbanen bij HTC. Uit deze stemming blijkt dat er unaniem akkoord wordt gegaan door alle 41 aanwezige leden. Dit betekent dat we kunnen starten met de aanleg van de padelbanen waarna een hartelijk applaus volgt.

  • Sluiting

Marco deelt nog mee dat de omgevingsvergunning is toegekend en er dus nu geen belemmering meer is om te starten met de aanleg. Hierop kan nog wel in de komende weken bezwaar worden getekend, maar dit heeft geen invloed op de voorbereidingen. De offerte met Rekré is uit onderhandeld en zal ook komende week worden getekend. De subsidie aanvraag zal in 2019 zo spoedig mogelijk worden ingediend. Marco sluit om 19.40 de vergadering en bedankt de leden voor hun aanwezigheid.