Contact

Ted Hessling Voorzitter
Gert van Eijk Vicevoorzitter
Patricia van Dam Penningmeester
Henk Visser 2e Penningmeester
Marion Houdijk Secretaris
Willem van Griethuysen Parkcommissie
Marco van Trigt Technische commissie
Vacature Jeugdcommissie
Hanneke Warmerdam Jeugdbestuur
Gert van Eijk Recreatiecommissie
Irma van der Meer Vrijwilligerscoördinator
Hieke Seijsener Open Toernooi
Kim Granneman Ledenadministratie
Wim van Eeden Parkbeheerder
Marion Houdijk Coördinator Tennishal
Bert van den Berg Webmaster
Mandy Noordermeer PRC Commissie
 Dick Kuijpers Sponsor commissie
   

Contact