Lidmaatschap beëindigen

Opzegformulier Hillegomse Tennis Club

Met dit formulier kunt u uw lidmaatschap bij de vereniging opzeggen en aan de ledenadministratie doorgeven. Vul alle verplichte (*) velden in en verzend het formulier.

Akkoordverklaring betalingsverplichting

Ik heb aan mijn betalingsverplichting voldaan van het huidige jaar en zeg mijn lidmaatschap op per 1 januari aanstaande.

Akkoordja