Tennishal

Naast de 19 buitenbanen ligt op het park van HTC ook een prachtige tennishal met 5 binnenbanen voorzien van tapijt. Het dragen van de binnenschoenen is dan ook verplicht!  De tennishal beschikt over een sfeervolle horecagelegenheid, van waaruit een goed zicht is op alle binnenbanen. Voor iedereen die in het winterseizoen wil tennissen, biedt onze tennishal een uitkomst. Zowel overdag als ’s avonds is het mogelijk een baan voor het winterseizoen te reserveren.

Het winterseizoen loopt van maandag 25 september 2017 tot en met zondag 1 april 2018. In deze periode is het mogelijk om over een tennisbaan te beschikken voor één of meerdere vaste uren. Interesse? Onderstaand tref je een overzicht aan van de tarieven voor het winterseizoen 2017 – 2018. Klik hier voor de voorwaarden 2017-2018.

Tijd

Beschikbaar aantal binnenbanen winterseizoen 2017 – 2018

 
 

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

 
 

09.00 – 10.00

2

2

2

 

10.00 – 11.00

2

3

 

11.00 -12.00

1

3

1

3

3

1

4

 

12.00 – 13.00

2

5

5

5

2

4

 

13.00 – 14.00

3

2

1

4

3

 

14.00 – 15.00

2

2

3

1

3

 

15.00 – 16.00

1

2

2

3

2

 

16.00 – 17.00

1

2

3

3

2

 

17.00 – 18.00

1

2

2

3

3

 

18.00 – 19.00

1

2

3

5

 

19.00 – 20.00

 

20.00 – 21.00

 

21.00 – 22.00

 

22.00 – 23.00

4

5

4

3

 

 

Tarief Tennishal

Maandag tot en met Vrijdag
TijdstipTarief
09:00 uur - 12:00 uur€ 435,00 per uur
12:00 uur - 14:00 uur€ 350,00 per uur
14:00 uur - 18:00 uur€ 435,00 per uur
18:00 uur - 19:00 uur€ 500,00 per uur
19:00 uur - 22:00 uur€ 590,00 per uur
21:00 uur - 22:30 uur€ 775,00 per 1½ uur
22:00 uur - 23:00 uur€ 435,00 per uur
22:00 uur - 23:30 uur€ 550,00 per 1½ uur
Zaterdag en zondag
09:00 uur - 20:00 uur€ 500,00 per uur


Voorwaarden bij gebruik van de banen in de “Tennishal van HTC” Hierna te noemen: de Hal – “De gebruiker” m./v., is de persoon met wie de afspraak is gemaakt en die de betaling regelt. website: www.htc-hillegom.nl e-mail: tennishal@htc-hillegom.nl 1. De overeenkomst en afspraken gelden tussen de Hal en de gebruiker. Met medespelers van de gebruiker heeft de Hal geen verbintenis. De gebruiker gedraagt zich zoals het een goed huisvader betaamt en is te allen tijde verantwoordelijk voor een correct gedrag en voor de naleving van de voorwaarden, ook voor zijn medespelers in de Hal. 2. De gebruiker krijgt per seizoen een of meerdere binnenbanen toegewezen. De afgesproken speeltijd staat vast, maar de Hal behoudt het recht om de indeling van de banen te wijzigen, daar waar dat voor de exploitatie wenselijk wordt geacht. 3. De Hal stelt aan de gebruiker een in goede staat verkerende tennisbaan ter beschikking. Indien de Hal in gebreke blijft zal – behoudens overmacht – naar rato een korting gegeven worden. Overmacht zijn onvoorziene omstandigheden van buiten af en/of door derden veroorzaakt. Mankementen wegens achterstallig onderhoud en verwijtbaar beheer van de accommodatie zijn geen overmacht. 4. Verwarming, verlichting, ventilatie en alle andere in de Hal aanwezige apparatuur mogen uitsluitend bediend worden door de daartoe door het bestuur van de Hal en/of een door de beheerder aangewezen persoon. De gebruiker zal de tennisbaan uitsluitend benutten voor het tennisspel. De baan en de in de Hal aanwezige uitrusting dienen in goede staat te worden achtergelaten. Schade door ongeoorloofd gebruik zal worden verhaald op de gebruiker van het baanuur waarop die schade is ontstaan. 5. Het a.s. winterseizoen begint op maandag 24 september 2018 en eindigt op zondag 7 april 2019. In de weken van Kerstmis en Nieuwjaar – vanaf maandag 24 december tot en met zondag 6 januari – worden de jaarlijkse binnentoernooien georganiseerd en zijn de banen in die periode niet beschikbaar voor de vaste gebruikers. Men kan zich natuurlijk wel inschrijven voor de toernooien. 6. De spelers zijn verplicht om op de binnenbanen tennisschoeisel te dragen, geschikt voor het spelen op tapijt (gladde zolen). Het is niet toegestaan de hal te betreden op schoenen, waarmee op gravelbanen is gespeeld. Dit om vervuiling en onnodige slijtage van het tapijt te voorkomen. 7. De Hal is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen tijdens of door het sporten ontstaan en voor de mogelijk daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal, verlies of beschadiging van persoonlijke bezittingen van de bezoekers van de tennishal en de daarbij behorende faciliteiten, zoals o.m. de kleedkamers, de douches en de horeca-ruimte. 8. Het Bestuur van de Hal en/of de Beheerder behouden zich het recht voor de gebruiker de toegang tot het complex te ontzeggen of te laten verwijderen, indien het gedrag van de gebruiker of diens medespelers daartoe aanleiding geeft. 9. Betaling voor het gebruik geschiedt via automatische incasso in de 1e week van september 2018, waarvoor gebruikers per e-mail toestemming verlenen. Als de machtiging is ontvangen, heeft de gebruiker recht op dezelfde baanuren als het voorafgaande seizoen; de Hal kan echter de banen naar eigen inzicht herindelen (zie art. 2). De tijden kunnen alleen in onderling overleg met gebruiker eventueel worden aangepast. 10. De Hal kan in een bijzonder geval éénmalig per seizoen een uur laten uitvallen en dit compenseren door in overleg met de gebruiker een ander uur beschikbaar te stellen, dan wel naar rato een restitutie te geven op de betaalde som. De gebruiker kan aan hem toegewezen baanuren, als die door hem niet worden benut, niet gratis inhalen op een ander tijdstip. 11. Door de machtiging tot incasso van het bedrag van het baanuur in te sturen, verklaart de gebruiker zich akkoord met deze voorwaarden.