Verslag van het Restaurant De Nachtegaal Clubkampioenschap voor HTC 55+ Dubbels 2018”

Terwijl ik dit artikel schrijf, onweert en bliksemt het en de regen valt met bakken uit de lucht. Gewoontegetrouw kijk ik even via de HTC-website naar de “Baan status”. Het treurige beeld van een zwembad in wording en de slogan “Ook al regent het pijpenstelen, in onze hal kun je altijd spelen”, doet me beseffen hoeveel geluk we met het weer hebben gehad in vergelijking met de regenachtige dagen vóór en nà het 3-daagse toernooi voor HTC 55+ Dubbels”. Tijdens ons toernooi is er géén druppel gevallen en konden alle wedstrijden heerlijk buiten worden gespeeld. Op zo’n moment vraag je je af waar we dat aan hebben verdiend.

Oh Pluvius, oh grote Pluvius,
bescherm dit jaar de 55-plus,
want al die bliksem en
die regen,
daar kunnen we echt niet meer tegen!

Zou het komen door ons prevelementje tot Pluvius    
of zou het komen omdat we voor de derde achtereenvolgende keer onder de vlag van Restaurant de Nachtegaal hebben gespeeld? In ieder geval kan de 55+ commissie tevreden terugkijken op een zeer geslaagd “Restaurant De Nachtegaal Clubkampioenschap voor HTC 55+ Dubbels 2018” toernooi dat gespeeld werd op 22 t/m 24 augustus.
Goed tennisweer, 50 sportieve en gezellige deelnemers (32 heren en 18 dames) en een kloppende organisatie waren de basis voor een gezellig en sportief toernooi. Tijdens de voorbereidingen is gebleken dat zeer veel leden (ca. 10% van de 55-plussers) met een oud of ongeldig e-mailadres in het ledenbestand staat. Hierdoor hebben we een aantal potentiële deelnemers niet kunnen uitnodigen. Jammer! Bij deze een oproep om je juiste e-mailadres bij de ledenadministratie op te geven.
Ook dit jaar werd weer het speelsterkte-systeem “Sterk/ Tamelijk Sterk/ Minder Sterk” gehanteerd. De ervaring heeft geleerd dat, over het algemeen, dit systeem tot een evenwichtige categorie- en poule-indeling leidt. In bijna alle categorieën deden de deelnemers niet veel voor elkaar onder waardoor bij menig duel felle maar sportieve strijd werd geleverd. Alleen bij de HD-tamelijk sterk moest een kruisfinale gespeeld worden om de winnaar te bepalen. Alle wedstrijden waren zoveel mogelijk op de middaguren gepland waardoor het op het terras regelmatig gezellig en vooral op vrijdag zelfs druk was. Op vrijdag om 16:00 uur eindigden de laatste wedstrijden.
Vrij snel na de laatste wedstrijd kon tot de prijsuitreiking worden overgegaan. Na eerst mevrouw Yvonne Heerings en de heer Addie Wormgoor van “Restaurant De Nachtegaal” van harte welkom te hebben geheten hield Gert van Eijk, zoals gebruikelijk een duidelijke en geestige speech.
En passant vertelde Gert dat de organisatie dit jaar géén inschrijfgeld heeft gevraagd omdat er nog een restbedrag in het potje zat en dat dit geld deze keer aan de deelnemers besteed werd! Vorig jaar hebben we een wedstrijdbel aan de club geschonken en 2 jaar daarvoor een bedrag gedoneerd aan het “Adamas Inloophuis Nieuw-Vennep”. Ook zei Gert dat er dit jaar opvallend nauwkeurig gebeld is bij het einde van een set, omdat alle nieuwe digitale klokken op het park synchroon lopen. Slechts éénmaal was er een kleine vergissing, maar dat is de time-manager vergeven. Verder is er enkele malen gevraagd naar de mogelijkheid van een “Mix-poule”. De commissie zal zich volgend jaar hierover beraden. Daarna volgde de prijsuitreiking. Alle 1e prijswinnaars werden met een heerlijke fles wijn beloond en alle 2e plaatsen kregen een mooie bos zonnebloemen namens Kwekerij Rutgerink, Bethlehemlaan 1a.

Categorie

Plaats

Naam

DD Sterk

1

2

Ellen van Dijk + Joke Kuipers

Saskia Endema + Lia de Kuiper

DD Tamelijk Sterk

1

2

Edith Pollé + Sandra Seysner

Irma v.d. Meer + Jany van de Nes

HD Sterk

1

2

Wim van Eeden + Vincent Willems

Ted Hessling + Bonno Meddens

HD Tamelijk Sterk

1

2

Ad Plug + Ton Smit

Cees Berg + Gerard Biezeman

HD Iets Minder Sterk

1

2

Robert ’t Jong + Jan Kanselaar

Jan van ’t Schip + Herman Vonk

Tot slot wilde mevrouw Yvonne Heerings van “Restaurant De Nachtegaal” mede namens de heer Addie Wormgoor, nog even het woord voeren. Zij refereerde aan de belofte van vorig jaar om ook in 2018 van zich te laten horen. Welnu, na een groot deel van de middag op het park vertoefd te hebben, vertelde ze dat ze dit jaar, met veel plezier een verrassingsprijs in elke categorie wilde uitdelen. Niet naar aanleiding van een ranking, maar via loting, zodat iedere deelnemer een kans had. Of en wat er volgend jaar gaat gebeuren is nog niet bekend, maar het was een genoegen om afgelopen 3 jaar een bijdrage aan ons toernooi te hebben geleverd. Gert had de namen van alle spelers, per dubbelteam in een gouden ei verstopt. Yvonne had zelf een vissenkom meegenomen om daaruit de eitjes te graaien. Het leek wel een loting à la de “Champions League”. Deze loting was voor alle deelnemers een blijde verrassing. Cadeau-bonnen voor 3 gangen diners en voor  High Tea’s werden onder luid applaus verloot!

 

Na de verloting bedankte Gert alle deelnemers voor hun sportieve bijdrage, beide sponsors,
Fa. Rutgrink voor de bloemen en in het bijzonder Restaurant de Nachtegaal voor hun heerlijke prijzen en Christel voor de lekkere snacks en wenste iedereen volgend jaar weer te ontmoeten. 

De 55+ commissie
 Foto’s: Kees Ruigrok