OPROEP VOOR VRIJWILLIGERS

De meeste leden vinden het vaak vanzelfsprekend dat alles goed georganiseerd en uitstekend onderhouden zal worden, binnen onze vereniging. Dit is slechts mogelijk als wij kunnen beschikken over een groot team van vrijwilligers.  

ZONDER VRIJWILLIGERS HEEFT ONZE VERENIGING FEITELIJK GEEN BESTAANSRECHT. 

Wist u dit ? 8 motieven waarom mensen vrijwilligerswerk doen : 

1.      De wens om te helpen
2.      Zich nuttig voelen
3.      Plichtsbesef     bijdrage aan b.v. de samenleving
4.      Persoonlijke ontwikkeling en vaardigheden leren
5.      Verbreding van uw bestaande invulling van werk
6.      Vrije tijdsbesteding
7.      Opdoen van sociale contacten
8.      Algemeen doel in het leven 

Ga eens na wat voor u  zinvol kan zijn, wat zijn mijn talenten, waar krijg ik energie van en wat doe ik graag.  Rr zijn genoeg taken en activiteiten die U bij HTC kunt vervullen.  Ga er gemakshalve niet vanuit dan andere dat wel zullen opknappen.  Elke vorm van hulp klein of groot, al of niet in teamverband, kan veel betekenen voor onze vereniging. Laat van u spreken en meldt u  aan bij onze secretaris van de vereniging  secretaris@htc-hillegom.nl

Nieuws Overzicht