Verslag van het Restaurant de Nachtegaal 55+ Kampioenschap 2019

Dit jaar werd het toernooi gehouden van 28 t/m 30 augustus. De week ervóór een hitte golf, de week ernà veel regen! De conclusie mag zijn, dat de weergoden ons wederom welgezind zijn geweest of is het ook deze keer, omdat we voor het 4e achtereenvolgende jaar onder de vlag van “Restaurant De Nachtegaal” hebben gespeeld? 

Dit jaar stond de inschrijving voor het eerst open voor Gemend Dubbels. Hoewel er slechts één categorie (GD Tamelijk sterk) genoeg gevuld was om een poule te vormen, was de 55+ commissie tevreden, omdat hierdoor het aantal deelnemers, in vergelijking met vorig jaar, van 50 naar 57 is toegenomen. Dus volgend jaar gaan we ook weer voor “Gemengd-Dubbel”!

Ook dit jaar werd weer het speelsterkte-systeem “Sterk/ Tamelijk Sterk/ Minder Sterk” gehanteerd. De ervaring heeft geleerd dat, over het algemeen, dit systeem tot een evenwichtige categorie- en poule-indeling leidt. In bijna alle categorieën deden de deelnemers niet veel voor elkaar onder waardoor bij menig duel, felle maar sportieve strijd werd geleverd.

Alle wedstrijden waren zoveel mogelijk op de middaguren gepland waardoor het op het terras regelmatig gezellig en vooral op vrijdag zelfs druk was. Op vrijdag om 16:00 uur eindigden de laatste wedstrijden. Vrij snel hierna kon tot de prijsuitreiking worden overgegaan.
Na eerst mevrouw Yvonne Heerings van “Restaurant De Nachtegaal” van harte welkom te hebben geheten, hield Gert van Eijk, zoals gebruikelijk een duidelijke en geestige speech. Hij had mooie woordjes over voor zijn medecommissie leden, maar verzuimde (begrijpelijkerwijs) te zeggen dat zíjn energie en betrokkenheid, erg aanstekelijk is voor ieder die met hem werkt. Bij deze nog bedankt.
Wim overhandigde alle 1e prijswinnaars een heerlijke fles wijn en alle teams die als laatste in de poule geëindigd waren, kregen een mooie bos zonnebloemen namens Kwekerij Rutgerink. De kampioenen van dit jaar waren bij de dames: Cisca Hoogkamer en Joke Kuijpers en bij de heren: Nico Winkelaar en Ron de Jong.

Hierna was het tijd voor de verrassingsprijzen. Voor het 4e jaar in successie wilde Restaurant de Nachtegaal een bijdrage leveren aan het prijzenfestival. Via loting kreeg iedere deelnemer kans op een prachtige cadeaubon voor een High Tea of 3-gangen-Diner. Gert had de namen van elk dubbelteam in een gouden ei verstopt. Yvonne had haar vissenkom weer bij zich, om daaruit de eitjes te vissen. Dit leverde 6 x 2 zeer blijde winnaars op. Geweldig! Een extra lot was er voor de “Dames Dubbel-Tamelijk Sterk”, wegens het grote aantal deelnemers in die categorie. Gert bracht ook nog in herinnering, dat Restaurant de Nachtegaal, bij bestelling van een 3 gangendiner, op vertoon van je HTC-lidmaatschapskaart een mooie fles huiswijn naar keuze aanbiedt. Voordat Yvon corrigerend kon optreden, zei Gert: De keuze is rood of wit!

Hierna bedankte hij alle deelnemers voor hun sportieve bijdrage, Fa. Rutgrink voor de bloemen en in het bijzonder Restaurant de Nachtegaal voor hun heerlijke prijzen en Christel voor de lekkere snacks en wenste iedereen volgend jaar weer te ontmoeten. 

De 55+ commissie

Nieuws Overzicht