Uw e-mail adres

Beste HTC-leden,

Uw club wil u regelmatig per email benaderen om belangrijke informatie door te geven. Nu blijken er nogal wat email-adressen verouderd te zijn of in ieder geval niet meer kloppen. Op 16 februari j.l. zijn de agenda voor de Algemene Ledenvergadering van 5 maart a.s. en een 2-tal verslagen per email naar alle leden gestuurd. Mocht u deze email niet ontvangen hebben dan verzoeken wij u om uw juiste email-adres aan ons door te geven. Stuur een e-mail naar Cees Hoogkamer (highroom49@gmail.com) om uw juiste e-mail adres aan HTC door te geven.

Bij voorbaat danken wij u hartelijk en zijn we ook weer up-to-date.

Nieuws Overzicht