Afgelasten HTC evenementen in verband met Coronavirus

Vanwege de dreiging van de verdere verspreiding van het coronavirus heeft het bestuur van de Hillegomse tennisclub in het belang van uw aller gezondheid besloten alle grootschalige evenementen tot in ieder geval 31 maart af te gelasten. Hiermee volgen wij de adviezen vanuit de regering en de sportbonden. Zie ook deze link.

Dit betekent concreet het volgende:
-       de huiskamerwintercompetitie wordt niet meer verder gespeeld;
-       de feestavond van 21 maart gaat niet door;
-       alle andere competities en toernooien die nog deze maand zouden worden gehouden,  gaan niet door. 

Trainingen met maximaal 4 personen en een trainer kunnen wel doorgaan, mits de richtlijnen van het RIVM worden opgevolgd. Ditzelfde geldt voor vrij spelen. 

Het is daarbij belangrijk thuis te blijven als u zich niet 100% in orde voelt. Zie hier voor meer informatie.

Wij begrijpen dat dit vervelende gevolgen heeft, maar dit alles doen wij in het belang van uw en de volksgezondheid.  Dit alles is in overleg gegaan met onze pachters, Chris en Fons. Dit betekent dat de kantine op zondagmiddag gesloten is tot nader bericht. Graag hiervoor uw begrip. Als u de baan op een vast tijdstip heeft gehuurd, kunt u uiteraard wel terecht in de hal. 

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, zullen we u daarvan op de hoogte stellen.

Met sportieve groet,
namens het bestuur,

Marcel Griffioen,
secretaris HTC

 

 

Nieuws Overzicht