Tot nader order is het gehele tennispark gesloten!

Beste leden en gebruikers van de tennishal en padelbanen, Tot nader order is het gehele tennispark gesloten. Dit duurt in ieder geval tot 6 april aanstaande. Dit vanwege de extra maatregelen die de overheid heeft afgekondigd gisterenmiddag. Dit betekent dat vrij spelen en trainen op het tennispark niet meer mogelijk is vanaf nu. Het is duidelijk dat dit ook gevolgen heeft op ieders voorbereiding op de landelijke tennis- en padelcompetities en onze interne competities en toernooien. De bond en de club zijn zich hiervan bewust. Wat dit precies betekent, is nu nog onduidelijk. Zie hier voor meer informatie.

Met sportieve groet, namens het bestuur van de Hillegomse tennisclub,
Marcel Griffioen

Nieuws Overzicht