Corona update

De maatregelen om het Corona virus eronder te krijgen zijn landelijk weer aangescherpt. Gelukkig mogen we nog wel steeds blijven tennissen en padellen.
Maar ook voor ons zijn er strengere regels voor op het park. Dit zijn de belangrijkste maatregelen:
 
  • Alle sportkantines gaan dicht. Het primaire doel is om sportbeoefening door te laten gaan maar ook te voorkomen dat grote groepen mensen bij elkaar komen. Het doel van de maatregel is om groepsvorming na het sporten te voorkomen. Daarom sluit ook de horeca bij commerciële sportaanbieders. Dit geldt voor alle horeca die op of in een sportgelegenheid ligt.
  • Er mag geen publiek bij het sporten (trainingen én wedstrijden) worden toegelaten. Ouders/verzorgers die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een kind/jongere, bijvoorbeeld voor kinderen/jongeren met een beperking, mogen wel worden toegelaten. Uiteraard geldt dat ook voor vrijwilligers met een ondersteunende taak en bijvoorbeeld scheidsrechters. "Rij-ouders" van jeugd t/m 17 jaar van bezoekende teams maken onderdeel uit van het begeleidingsteam van de sporters en mogen dus worden toegelaten;
  • Sportbeoefening is uitgezonderd van de maximale samenkomst van 30 personen binnen en 40 personen buiten. Na afloop van de sportbeoefening geldt dit wel. Dus het is de bedoeling dat je na afloop van de wedstrijd de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaat;
  • Alle andere al bestaande richtlijnen en aanwijzingen zoals de meldplicht, blijven van kracht.
 
Voor een volledige update over tennis en padel (ook over de competitie) is er een mooie lijst met veelgestelde vragen beschikbaar bij de KNLTB
 
Laten we er voor zorgen dat we ons allemaal aan deze regels houden dan kunnen we ons park open houden. De gemeente heeft al aangegeven dat er weer regelmatig controle komt of we ons aan de regels houden.
 
Het Bestuur.
Nieuws Overzicht