Het nieuwe bestuur van HTC

Tijdens de Algemene Ledenvergadering is het nieuwe bestuur van de Hillegomse Tennisclub geïnstalleerd!

De nieuwe samenstelling van het bestuur is als volgt:

- Pieter van Tol, voorzitter
- Yvonne Visser, secretaris
- Suzanne de Vink, penningmeester
- Pieter Witteman, sponsor commissie
- Madelon van Trigt, park commissie
- Eva Willemse, jeugd commissie
- Anouk Meijer, technische commissie
- Dennis Langelaan, public relations en communicatie
- Ellen van Trigt, recreatie commissie

Nieuws Overzicht