Juli 2022
Zondag 3 juli

Park open, De Huiskamer /Tennishal/Padel beschikbaar.

Ouder- kind toernooi

Maandag 4 juli

Park open, De Huiskamer /Tennishal/Padel beschikbaar.

Dinsdag 5 juli

Park open, De Huiskamer /Tennishal/Padel beschikbaar.

Woensdag 6 juli

Toss avond

Park open, De Huiskamer /Tennishal/Padel beschikbaar.

Donderdag 7 juli

Park open, De Huiskamer /Tennishal/Padel beschikbaar.

Vrijdag 8 juli

Park open, De Huiskamer /Tennishal/Padel beschikbaar.

Zaterdag 9 juli

Park open, De Huiskamer /Tennishal/Padel beschikbaar.

Zondag 10 juli

Park open, De Huiskamer /Tennishal/Padel beschikbaar.

Maandag 11 juli

ITF Jr.

Park open, De Huiskamer /Tennishal/Padel beschikbaar.

Dinsdag 12 juli

ITF Jr.

Park open, De Huiskamer /Tennishal/Padel beschikbaar.

Woensdag 13 juli

ITF Jr.

Toss avond

Park open, De Huiskamer /Tennishal/Padel beschikbaar.

Donderdag 14 juli

ITF Jr.

Park open, De Huiskamer /Tennishal/Padel beschikbaar.

Vrijdag 15 juli

ITF Jr.

Park open, De Huiskamer /Tennishal/Padel beschikbaar.

Zaterdag 16 juli

ITF Jr.

Park open, De Huiskamer /Tennishal/Padel beschikbaar.

Zondag 17 juli

ITF Jr.

Park open, De Huiskamer /Tennishal/Padel beschikbaar.

Maandag 18 juli

Park open, De Huiskamer /Tennishal/Padel beschikbaar.

Dinsdag 19 juli

Park open, De Huiskamer /Tennishal/Padel beschikbaar.

Woensdag 20 juli

Toss avond

Park open, De Huiskamer /Tennishal/Padel beschikbaar.

Donderdag 21 juli

Park open, De Huiskamer /Tennishal/Padel beschikbaar.

Vrijdag 22 juli

Park open, De Huiskamer /Tennishal/Padel beschikbaar.

Zaterdag 23 juli

Park open, De Huiskamer /Tennishal/Padel beschikbaar.

Zondag 24 juli

Park open, De Huiskamer /Tennishal/Padel beschikbaar.

Maandag 25 juli

Park open, De Huiskamer /Tennishal/Padel beschikbaar.

Dinsdag 26 juli

Park open, De Huiskamer /Tennishal/Padel beschikbaar.

Woensdag 27 juli

Toss avond

Park open, De Huiskamer /Tennishal/Padel beschikbaar.

Donderdag 28 juli

Park open, De Huiskamer /Tennishal/Padel beschikbaar.

Vrijdag 29 juli

Park open, De Huiskamer /Tennishal/Padel beschikbaar.

Zaterdag 30 juli

Park open, De Huiskamer /Tennishal/Padel beschikbaar.

Zondag 31 juli

Park open, De Huiskamer /Tennishal/Padel beschikbaar.

Augustus 2022
Maandag 1 augustus

Park open, De Huiskamer /Tennishal/Padel beschikbaar.

Dinsdag 2 augustus

Park open, De Huiskamer /Tennishal/Padel beschikbaar.

Woensdag 3 augustus

Toss avond

Park open, De Huiskamer /Tennishal/Padel beschikbaar.

Donderdag 4 augustus

Park open, De Huiskamer /Tennishal/Padel beschikbaar.

Vrijdag 5 augustus

Park open, De Huiskamer /Tennishal/Padel beschikbaar.

Zaterdag 6 augustus

Park open, De Huiskamer /Tennishal/Padel beschikbaar.

Zondag 7 augustus

Park open, De Huiskamer /Tennishal/Padel beschikbaar.

Maandag 8 augustus

Park open, De Huiskamer /Tennishal/Padel beschikbaar.

Dinsdag 9 augustus

Park open, De Huiskamer /Tennishal/Padel beschikbaar.

Woensdag 10 augustus

Toss avond

Park open, De Huiskamer /Tennishal/Padel beschikbaar.

Donderdag 11 augustus

Park open, De Huiskamer /Tennishal/Padel beschikbaar.

Vrijdag 12 augustus

Park open, De Huiskamer /Tennishal/Padel beschikbaar.

Zaterdag 13 augustus

Park open, De Huiskamer /Tennishal/Padel beschikbaar.

Zondag 14 augustus

Park open, De Huiskamer /Tennishal/Padel beschikbaar.

Maandag 15 augustus

Jeugdkamp

Park open, De Huiskamer /Tennishal/Padel beschikbaar.

Dinsdag 16 augustus

Jeugdkamp

Park open, De Huiskamer /Tennishal/Padel beschikbaar.

Woensdag 17 augustus

Toss avond

Jeugdkamp

Park open, De Huiskamer /Tennishal/Padel beschikbaar.

Donderdag 18 augustus

Park open, De Huiskamer /Tennishal/Padel beschikbaar.

Maandag 22 augustus

ITF Sr.

Dinsdag 23 augustus

ITF Sr.

Woensdag 24 augustus

ITF Sr.

Toss avond

Donderdag 25 augustus

ITF Sr.

Vrijdag 26 augustus

ITF Sr.

Zaterdag 27 augustus

ITF Sr.

Zondag 28 augustus

ITF Sr.

Maandag 29 augustus

Onderling Toernooi

Dinsdag 30 augustus

Onderling Toernooi

Woensdag 31 augustus

Onderling Toernooi

Toss avond

September 2022
Donderdag 1 september

Onderling Toernooi

Vrijdag 2 september

Onderling Toernooi

Zaterdag 3 september

Onderling Toernooi

Zondag 4 september

Onderling Toernooi