Algemeen

HTC is de tennisvereniging in Hillegom voor jong en oud. Ons prachtig park beschikt over 17 perfect onderhouden gravelbanen waarvan 8 verlicht, 2 nieuw aangelegde padelbanen, 2 minibanen en een mooie hal met 5 binnenbanen.

HTC is opgericht op 7 maart 1955 aan de Marijkestraat in Hillegom. In 1973 verhuisde de vereniging naar de huidige locatie op sportpark de Zanderij. HTC onderscheidt zich van andere verenigingen door haar onafhankelijkheid en eigen identiteit. Het clubhuis is in eigendom en de vereniging betaalt erfpacht aan de gemeente.  Het gebouw bestaat uit twee goed ingerichte kantines en een centrale keuken. Het clubhuis heeft een gezellige uitstraling met een schitterend gedeeltelijk overdekt terras. De kantine is in beheer van een pachter.

HTC is een club voor en door leden met veel activiteiten en gezelligheid, een goede balans tussen recreatief en meer prestatiegericht tennis en goede trainingsfaciliteiten door I’M TENNIS. HTC heeft circa 900 seniorleden en 200 jeugdleden en heeft geen wachtlijst.

In het beleid van HTC spelen de competitiespelers een belangrijke rol. De competitiespelers kunnen gebruik maken van verschillende faciliteiten. Het hoge competitieniveau heeft aantrekkingskracht op talentvolle jeugd, die dankzij de kwaliteit van het technische beleid en de goede doorstromings-mogelijkheden voor HTC kiezen. De jeugd neemt een belangrijke plaats in bij HTC. Zij zijn tenslotte de toekomst!

Jaarlijks nemen zo’n 200 kinderen deel aan de zomer- en wintertrainingen. Ieder jeugdlid kan in groepsverband trainen, maar krijgt daarnaast ook de gelegenheid voor privétrainingen. Bovendien kan de jeugd deelnemen aan selectietrainingen, die de vereniging financieel ondersteunt.

HTC is een professionele vereniging, waarbij vrijwilligers in bestuur en commissies samenwerken, om te zorgen voor een goede organisatie, gezonde liquiditeit en voor het uitvoeren van het verenigingsbeleid. De vereniging  wordt aangestuurd door het Algemeen Bestuur met een gedelegeerde verantwoordelijkheid naar het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de voorzitter, vice-voorzitter, penningmeester en secretaris.  De overige bestuursleden van het Algemeen Bestuur vertegenwoordigen verschillende commissies die voor de vereniging activiteiten organiseren. Alle bestuurs- en commissieleden zijn op vrijwillige basis actief voor de vereniging. De parkbeheerder is hierop de enige uitzondering.